Adviesbureau VSNA
Van Strategie Naar Actie
Van Strategie naar Actie

  Waarom lukt het vaak niet om de prestaties van bedrijven en organisaties blijvend te verbeteren?

  Met 25 jaar ervaring in dienstverlening, food- en nonfood retail en de levensmiddelenindustrie als bagage ziet

  Adviesbureau VSNA het als een uitdaging om bedrijven en organisaties ter zijde te staan om deze vraag op

  te lossen.

  In de kern gaat het er veelal om hoe de besturing van de organisatie is ingericht:

 • Is er naast aandacht voor cijfers ook voldoende aandacht voor mensen.
 • Zijn de doelstellingen van de organisatie duidelijk en zijn deze consequent doorvertaald in speerpunten en activiteiten?
 • Worden de prestaties van de organisatie goed en frequent gemeten en wordt er bijgestuurd?
 • Zijn de verantwoordelijkheden in de organisatie goed verdeeld en worden mensen hierop zonodig aangesproken?
 • En worden de successen wel gevierd?

  VSNA heeft hiervoor een aantal instrumenten ontwikkeld, die aangepast aan de bedrijfssituatie, kunnen

  worden ingezet:

 • Strategie in 7 stappen
 • De Strategiekaart opstellen
 • Besturing organisatie inrichten
 • Strategie vertalen in actieplannen per afdeling
 • Mangementrapportages inrichten
 • Implementatie- en communicatieplan opstellen
 • Operational excellence invoeren
 • Procesvereenvoudiging tot stand brengen
 • Kwaliteistaudits opzetten
 • Sturen op output

  Waar VSNA aan hecht, is het adviesprojecten te zien als een proces waarbij medewerkers van de

  organisatie actief worden betrokken. Zo wordt vanaf het begin gebouwd aan draagvlak voor de uitkomsten

  en leert de organisatie hoe het de nieuwe kennis een volgende keer zelf kan toepassen.