Adviesbureau VSNA
Van Strategie Naar Actie
Quickscan Loonkosten Kinderopvang

Quick scan loonkosten

 

De belangrijkste kostenpost in kinderopvang zijn loonkosten. Met onderstaande quickscan kunt u bepalen of de tools aanwezig zijn om op verantwoorde wijze medewerkers flexibel en efficiënt in te zetten en of er besparingen op de loonkosten mogelijk zijn.

 

Quick scan loonkosten

 

Ja

 

Nee

 

Onbekend

Is er een voldoende gedetailleerd budget per locatie?

 

 

 

 

 

 

Is de locatiemanager bekend met het locatiebudget?

 

 

 

 

 

 

Zijn de medewerkers bekend met de urennormering uit het locatiebudget?

 

 

 

 

 

 

Wordt wekelijks een urenplanning voor elke locatie opgesteld?

 

 

 

 

 

 

Wordt in de wekelijkse urenplanning ook gestuurd op gemiddeld uurloon?

 

 

 

 

 

 

Wordt dagelijks door de locatie(s) bijgestuurd op de urenplanning?

 

 

 

 

 

 

Worden gewerkte uren dagelijks geregistreerd?

 

 

 

 

 

 

Wordt gebruik gemaakt van uitzendkrachten?

 

 

 

 

 

 

Is het ziekteverzuim lager dan het landelijk gemiddelde?

 

 

 

 

 

 

Is het aantal contracturen per locatie kleiner dan de benodigde uren?

 

 

 

 

 

 

Is het percentage contracten met variabele uren groot genoeg?

 

 

 

 

 

 

Heeft het personeelsbestand de ideale leeftijdsopbouw?

 

 

 

 

 

 

Beschikt het personeel over de vereiste diploma’s?

 

 

 

 

 

 

Worden de vakantie- en compensatie-uren goed geregistreerd?

 

 

 

 

 

 

Ziet een districtmanager wekelijks de gewerkte uren per locatie?

 

 

 

 

 

 

Krijgt een locatiemanager maandelijks/periodiek een exploitatieoverzicht?

 

 

 

 

 

 

 

Als u op één of meer onderdelen van de Quick scan ‘Nee’ of ‘Onbekend’ scoort dan zijn er mogelijkheden om de flexibiliteit  van uw organisatie te verbeteren en daarmee de loonkosten te verlagen. Uiteraard kunt u de flexibiliteit van uw organisatie ook verbeteren door de huisvestingskosten, de overheadkosten en de overige kosten tegen het licht te houden. Daarmee houdt u de tarieven laag, voorkomt u dat ouders opzeggen, versterkt u uw concurrentiepositie en zorgt u op lange termijn voor een gezonde organisatie.

 Graag verkennen wij samen met u in een informatief gesprek hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen. Interesse? Maak vrijblijvend een afspraak: info@vsna.nl .