Adviesbureau VSNA
Van Strategie Naar Actie
Van Strategie Naar Actie

  Waarom lukt het vaak niet om de prestaties van bedrijven en organisaties blijvend te verbeteren?

  Met 25 jaar ervaring in dienstverlening, food- en nonfood retail en de levensmiddelenindustrie als bagage

  ziet Adviesbureau VSNA het als een uitdaging om bedrijven en organisaties ter zijde te staan om

  deze vraag op te lossen.

  In de kern gaat het er veelal om hoe de besturing van de organisatie is ingericht:

  • Is er naast aandacht voor cijfers ook voldoende aandacht voor mensen.
  • Zijn de doelstellingen van de organisatie duidelijk en zijn deze consequent doorvertaald in speerpunten en activiteiten?
  • Worden de presaties van de organisatie goed en frequent gemeten en wordt er bijgestuurd?
  • Zijn de verantwoordelijkheden in de organisatie goed verdeeld en worden mensen hierop zonodig aangesproken?
  • En worden de successen wel gevierd?

  VSNA heeft hiervoor een aantal instrumenten ontwikkeld, die aangepast aan de bedrijfssituatie,

  kunnen worden ingezet. 

  Waar VSNA aan hecht is om adviesprojecten te zien als een proces waarbij medewerkers van de

  organisatie actief worden betrokken. Zo wordt vanaf het begin gebouwd aan draagvlak voor de

  uitkomsten en leert de organisatie hoe het de nieuwe kennis  een volgende keer zelf kan toepassen.